שיש אבן קיסר במחירי מבצע 


1141

שיש חולמבצע זולאבן קיסר 1141
2141
גרניט פורצלןפינת אי
3141
לבןמגירת הלבשהלבן שלג
4600

ימניבז אמצעיבז
4620
ימניאמצעיביג
7143
7143אמצעי7143
9141
914191419141